Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Permohonan Kenderaan Di Luar Negeri Pulau Pinang Muat Turun
2 Borang Permohonan Kenderaan Di Dalam Negeri Pulau Pinang Muat Turun
3 Memo Arahan Menjalankan Kerja Lebih Masa Muat Turun
4 Borang ePayslip Muat Turun
5 Lampiran A Surat Kuasa Pemungut Tunai PWR Muat Turun
6 Borang Maklumat Penerima Bayaran GFMAS Muat Turun
7 Borang Permohonan Bayaran Balik Hasil Muat Turun
8 Borang Pukal Muat Turun
9 Lampiran D Muat Turun
10 Borang Laporan Kerosakan  Muat Turun
11 Borang Kelulusan Ketua Jabatan Bagi Membawa Aset Alih Keluar Pejabat Muat Turun
12 Borang Pengemaskinian Maklumat Peribadi bagi tujuan PCB Mulai 2017 Muat Turun (PDF)
Muat Turun (Excel)
13 Borang Perakuan Sijil Cuti Sakit Muat Turun
14 Borang Tempahan Bilik Muat Turun
15 Borang Pembatalan CR Muat Turun
16 Borang Meninggalkan Pejabat Muat Turun
17 Borang Cuti Kematian Ahli Keluarga Terdekat Muat Turun
18 BORANG BERTUGAS LUAR PEJABAT JANM PULAU PINANG Muat Turun
19 Borang Permohonan Penggunaan Kad Kredit Korporat Muat Turun
20 Borang Batal Time Off Muat Turun
21 Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji Muat Turun
22 Bulan Perlaksanaan WBF Bulan Ramadhan Muat Turun
23 Borang Permohonan Kelulusan Pinjaman Muat Turun
24 Borang Ke Luar Negara Muat Turun
25 Borang Permohonan Pekerjaan Luar Muat Turun
26 Borang Tuntutan Bayaran Balik Invois Tanpa Pesanan Muat Turun
27 Borang Tempahan Bilik Mesyuarat Muat Turun
28 Borang TBK Bagi Pegawai Skim Gunasama dan Bukan Gunasama Perakaunan Muat Turun
29 Borang TBK1 Gunasama JPA Muat Turun
30 PP Bil. 6 Tahun 2015 - Kemudahan Perlindungan Insurans Muat Turun
31 Borang Permohonan Kad Kredit Korporat Muat Turun
32 Borang Tuntutan Balik Premium Perlindungan Insurans Muat Turun