faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Permohonan Kenderaan Di Luar Negeri Pulau Pinang   Muat Turun
2 Borang Permohonan Kenderaan Di Dalam Negeri Pulau Pinang   Muat Turun
3 Memo Arahan Menjalankan Kerja Lebih Masa   Muat Turun
4 Borang ePayslip Muat Turun
5 Lampiran A Surat Kuasa Pemungut Tunai PWR Muat Turun
6 Borang Maklumat Penerima Bayaran GFMAS Muat Turun
7 Borang Permohonan Bayaran Balik Hasil Muat Turun
8 Borang Pukal Muat Turun
9 Borang Permohonan Notis Maklumat Pembayaran Muat Turun
10 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih KEW.PA-10   Muat Turun
11 Borang Kelulusan Ketua Jabatan Bagi Membawa Aset Alih Keluar Pejabat Muat Turun
12 Borang Pengemaskinian Maklumat Peribadi bagi tujuan PCB Mulai 2017 Muat Turun (PDF)
Muat Turun (Excel)
13 Borang Perakuan Sijil Cuti Sakit   Muat Turun
14 Borang Tempahan Bilik Muat Turun
15 Borang Cuti Rehat Muat Turun
16 Borang Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun
17 Borang Meninggalkan Pejabat Muat Turun
18 Borang Cuti Kematian Ahli Keluarga Terdekat Muat Turun
19 Borang Permohonan Untuk Tugas Rasmi Di Luar Pejabat Muat Turun
20 Borang Permohonan Penggunaan Kad Kredit Korporat Muat Turun
21 Borang Batal Time Off Muat Turun
22 Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji Muat Turun
23 Bulan Perlaksanaan WBF Bulan Ramadhan Muat Turun
24 Borang Permohonan Kelulusan Pinjaman Muat Turun
25 Borang Ke Luar Negara Muat Turun
26 Borang Permohonan Pekerjaan Luar Muat Turun
27 Borang Tuntutan Bayaran Balik Invois Tanpa Pesanan  Muat Turun
28 Borang Tempahan Bilik Mesyuarat   Muat Turun
29 Borang Permohonan Penggunaan Video Conferencing_v10 Muat Turun
30 Borang TBK Bagi Pegawai Skim Gunasama dan Bukan Gunasama Perakaunan Muat Turun
31 Borang TBK1 Gunasama JPA Muat Turun
32 Borang_Permohonan Pertukaran Muat Turun
33 Borang Tuntutan Balik Premium Perlindungan Insurans Muat Turun
34 Borang Permohonan Pergerakan/ Pinjaman Aset Alih KEWPA.9 Muat Turun
35 Borang Penamatan MyGovUC dan Active Directory Muat Turun
36 Borang Permohonan 'No Show Passengers' Muat Turun
37 Format Pengesahan Baki Muat Turun