Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Aktiviti Aktiviti Pejabat Perakaunan
 • Tahun 2024
  Bil.  Tajuk  Dokumen Aktiviti
  1 Carta Pasukan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan JANM Negeri Pulau Pinang  Muat turun
   2  Laporan Aktiviti Bulan Januari  Muat turun
  3 Laporan Aktiviti Bulan Februari Muat turun
  4 Laporan Aktiviti Bulan Mac Muat turun

   

 • Tahun 2023

   

   Bil. Tajuk  Dokumen Aktiviti
   1 Laporan Aktiviti Bulan Januari Muat Turun
   2 Laporan Aktiviti Bulan Februari Muat Turun
   3 Laporan Aktiviti Bulan Mac  Muat Turun 
   4 Laporan Aktiviti Bulan April Muat Turun
   5 Laporan Aktiviti Bulan Mei  Muat Turun 
   6 Laporan Aktiviti Bulan Jun   Muat Turun  
   7 Laporan Aktiviti Bulan Julai

  Muat Turun

   8 Laporan Aktiviti Bulan Ogos Muat Turun 
   9 Laporan Aktiviti Bulan September Muat Turun 
   10 Laporan Aktiviti Bulan Oktober  Muat Turun 
   11 Laporan Aktiviti Bulan November Muat Turun
   12 Laporan Aktiviti Bulan Disember Muat Turun

   

 • Tahun 2022
   Bil. Tajuk  Dokumen Aktiviti
   1 Laporan Aktiviti Bulan Januari  Muat Turun
  2 Laporan Aktiviti Bulan Februari Muat Turun
  3 Laporan Aktiviti Bulan Mac Muat Turun
  4 Laporan Aktiviti Bulan April Muat Turun
  5 Laporan Aktiviti Bulan Jun Muat Turun
  6 Laporan Aktiviti Bulan Julai Muat turun
  7 Laporan Aktiviti Bulan Ogos Muat Turun
  8 Laporan Aktiviti Bulan September Muat Turun
 • Tahun 2021
  Bil Tajuk Dokumen Aktiviti
  1 Laporan Aktiviti Bulan Januari Muat Turun
  2 Laporan Aktiviti Bulan Februari Muat Turun
  3 Laporan Aktiviti Bulan Mac Muat Turun
  4 Laporan Aktiviti Bulan April Muat Turun
  5 Laporan Aktiviti Bulan Mei Muat Turun
  6 Laporan Aktiviti Bulan Jun Muat Turun
  7 Laporan Aktiviti Bulan Julai Muat Turun
  8 Laporan Aktiviti Bulan Ogos Muat Turun
  9 Laporan Aktiviti Bulan September Muat Turun
  10 Laporan Aktiviti Bulan Oktober Muat turun
  11 Laporan Aktiviti Bulan November Muat Turun
 • Tahun 2020

  Bil Tajuk Dokumen Aktiviti
  1 Laporan Aktiviti Bulan Januari Muat Turun
  2 Laporan Aktiviti Bulan Februari Muat Turun
 • Tahun 2019

  Bil Tajuk Dokumen Aktiviti
  1 Laporan Aktiviti Bulan April Muat Turun
  2 Laporan Aktiviti Bulan Mei Muat Turun
  3 Laporan Aktiviti Bulan Jun Muat Turun
  4 Laporan Aktiviti Bulan Julai Muat Turun
  5 Laporan Aktiviti Bulan Oktober Muat Turun
 • Tahun 2017

  Bil Tajuk  
  1 Latihan Sistem Pembayaran Kerajaan 14 Mac 2017 – 15 Mac 2017
  Janm Negeri Pulau Pinang
  Bilik Taklimat JANM, Tingkat 34 KOMTAR
 • Tahun 2016
  Bil Tajuk Dokumen Aktiviti
  1 Pensijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun
  2 Lawatan UITM Muat Turun
  3 Lawatan 5S Baling Muat Turun
  4 Program Perjumpaan Dengan Pegawai Perakaunan Muat Turun
  5 Laporan Taklimat PERKESO Muat Turun
  6 Jawatankuasa Penilaian Anugerah Inovasi Kewangan Negeri Pulau Pinang Muat Turun
  7 Sambutan Minggu Kesihatan Dan Keselamatan Anjuran Jawatankuasa Bangunan Muat Turun
  8 Taklimat Kesedaran ICT dan Audit Pematuhan 23 November 2016 - 24 November 2016
  Bilik Taklimat JANM, Tingkat 34 KOMTAR